Προφιλ I2P στον περιηγητή Firefox

Ένα eepsite είναι ένας ιστότοπος ο οποίος φιλοξενείται ανώνυμα, μια κρυφή υπηρεσία η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του περιηγητή ιστού. Μπορεί να προσπελαστεί ρυθμίζοντας το HTTP proxy του περιηγητή σας ώστε να χρησιμοποιεί το proxy ιστού του I2P, θύρα 4444, και περιηγούμενος στον ιστότοπο.

Για να διευκολυνθείτε ο περιηγητής Firefox είναι προρυθμισμένος να λειτουργεί με I2P. Παρότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε περιηγητή για να επισκέπτεστε I2P ιστότοπους, η χρήση ενός ειδικού προφίλ στον περιηγητή σας διατηρεί την περιήγησή σας στο δίκτυο I2P δραστικά ξεχωριστό από τις άλλες, κοινές, διαδικτυακές δραστηριότητές σας.

Το προφίλ αυτό περιλαμβάνει επίσης και τα πρόσθετα NoScript που σας προστατεύει από κακόβουλο Javascript και το HTTPSEverywhere που επιβάλλει κρυπτογράφηση SSL όπου αυτή είναι διαθέσιμη.

Windows
0e69cd51143a0e75cd089ebd838b038e85270be1d3c20a05a81d989316868f05

Κατεβάστε αυτό το αρχείο και εκτελέστε το.

Τα αρχεία υπογράφονται από zlatinb, του οποίου το κλειδί βρίσκεται εδώ.