Zależności

Java Runtime Version 7 or higher. (Oracle, OpenJDK, or IcedTea Java Version 7 or 8 recommended, except Raspberry Pi: OpenJDK 9 for ARM, PowerPC: IBM Java SE 7 or 8)
Determine your installed Java version here or type java -version at your command prompt.

Windows: Java 8 is recommended. Java 9 or higher may not work.

Informacje o wydaniu

Czysta instalacja

Windows
8c18581a01411898994219554336be56467a738ec34a760a6e1382c2c779233e

Pobierz ten plik i uruchom go.

Mac OS X
3032022952a4028d6fd0ffc0bc72433aeefa3224748e143002b376b5b3760f79

Pobierz ten plik i kliknij dwukrotnie (jeśli to działa) lub wpisz java -jar i2pinstall_0.9.45.jar w terminalu, by uruchomić instalator. Spróbuj też kliknąć prawym i wybrać "Otwórz za pomocą Javy".

Instalacja z linii komend:

Pobierz powyższy plik instalatora graficznego 0.9.45 dla OSX i wykonaj java -jar i2pinstall_0.9.45.jar -console z linii komend.
Mac OS X Native (Beta)
70447e8a352654afd940cfc6c05f094732de7ab05db7c42c173e49f37259d601

A drag-and-drop installer that includes a new I2P Launcher utility. Beta.

Double-click on the file, then drag and drop the launcher into your Applications folder.

Linux / BSD / Solaris
3032022952a4028d6fd0ffc0bc72433aeefa3224748e143002b376b5b3760f79

Pobierz ten plik i kliknij dwukrotnie (jeśli działa) lub wpisz java -jar i2pinstall_0.9.45.jar w terminalu, by uruchomić instalator. Na niektórych platformach może być dostępna opcja "Otwórz za pomocą Javy" po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Instalacja z linii komend:

Pobierz powyższy plik instalatora graficznego i wykonaj java -jar i2pinstall_0.9.45.jar -console z linii komend.
Android
3f6263fb98ddad3c6f5efee70d3d4a424c6757f79ca60ade24e740d5d3a79276
Requires Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) or higher. If you earlier installed I2P, unfortunately this release fixes some IPC issues which will force you to uninstall your current installation before installing this. Minimalnie 512 MB RAM; zalecane 1 GB. The release and dev versions of the I2P APK are not compatible, as they are signed by zzz and meeh respectively. Uninstall one before installing the other.
Docker
35cb620d82c6cab8764792720c061379bb8493325d75ad2e376455b44718935

I2P is now available as a Docker package from the Docker Hub. You may retrieve the image by running the 'docker pull' command.

docker pull meeh/i2p.i2p
    
Docker Hub
Kod źródłowy
e65c7dbbf464b6bc64afb228306fbfed0f1e67ffec74f96852b82acade53921c

Możesz też pobrać kod źródłowy z monotone lub przez Git-a z git.repo.i2p lub Github.
Wywołaj (tar xjvf i2psource_0.9.45.tar.bz2 ; cd i2p-0.9.45 ; ant pkg) lub uruchom graficzny instalator lub konsolowy jak wyżej.

Kod źródłowy dla Androida jest w monotone i na Githubie. Skompilowanie na Androida wymaga źródeł I2P. Sprawdź w dokumentacji źródeł na Androida dodatkowych wymagań odnośnie kompilacji i instrukcji.

Pliki są podpisane przez zzz, którego klucz znajdziesz tutaj. The Windows installer is signed by zlatinb, whose key is here. The Mac OS X native installer is signed by mikalv (meeh) with his Apple Developer ID certificate, whose key is here.

Aktualizacja z wcześniejszej wersji:

Zarówno automatyczna i ręczna aktualizacja jest dostępna dla tej wersji.

Automatyczne aktualizacje

Jeśli masz uruchomioną wersję 0.7.5 lub późniejszą, Twój węzeł powinien wykryć dostępność nowych wersji. Aby aktualizować kliknij na 'Pobierz aktualizację' w swojej konsoli węzła kiedy się ona pojawi.

Od wersji 0.9.23 niektóre wydania są podpisane przez str4d, którego klucz podpisujący dostarczany jest z oprogramowaniem od wersji 0.9.9. Węzły starsze niż 0.9.9 nie zaktualizują się z powodu błędu podczas weryfikacji plików podpisanych przez str4d, wymagana będzie ręczna aktualizacja opisana poniżej.

Ręczne aktualizacje
4004de64426d89f4edcafd95128f319ba88cdff21babd0bfd465ca11de456a1f
  1. Download that file to your I2P installation directory and rename as i2pupdate.zip. (alternately, you can get the source as above and run "ant updater", then copy the resulting i2pupdate.zip to your I2P installation directory). You do NOT need to unzip that file.
  2. Kliknij "Restart"
  3. Teraz idź sobie na kawę i wróć za 11 minut
Ten plik jest podpisany przez zzz, którego klucz znajdziesz tutaj.

Poprzednie wydania

Poprzednie wersje są dostępne na Google Code i Launchpad oraz wewnątrz sieci I2P na echelon.i2p.xyz.