I2P-pakketten voor Debian

Debian or Ubuntu, All Versions

The Debian packages should work on most platforms running: The I2P packages may work on systems not listed above. Please report any issues with these packages on Gitlab at i2p.i2p.
 • Optie 1: recente versies van Ubuntu en afgeleiden (Probeer dit als je niet Debian gebruikt)
 • Optie 2: Debian (inclusief Debian-afgeleiden)

Instructions for Ubuntu and derivatives like Linux Mint & Trisquel

De PPA via de opdrachtregel toevoegen en I2P installeren
 1. Open een terminal en voer in:
      sudo apt-add-repository ppa:i2p-maintainers/i2p
  This command will add the PPA to /etc/apt/sources.list.d and fetch the gpg key that the repository has been signed with. The GPG key ensures that the packages have not been tampered with since being built.
 2. Meld de nieuwe PPA aan de pakketbeheerder door dit in te voeren:
      sudo apt-get update
  Deze opdracht haalt de laatste lijst van software van elke pakketbron ingeschakeld op je systeem op, waaronder de I2P-PPA die je hebt toegevoegd met een eerdere opdracht.
 3. Je bent nu klaar om I2P te installeren!
      sudo apt-get install i2p
Adding the PPA Using the Software Center
 1. Open "Software and Updates" via the applications menu.
 2. Select the "Other Software" tab and click the "Add" button at the bottom to configure the PPA.
 3. Add the PPA by pasting the URL: ppa:i2p-maintainers/i2p into the PPA dialog.
 4. Download the repository information with the "Reload" button.
 5. Install the I2P software using the "Software" tool from the applications menu.
Na het installatie proces klaar is, kan je door naar het volgende deel: I2P starten en configureren voor jouw systeem.

Instructies voor Debian

NOTICE: Our old Debian repos deb.i2p2.de and deb.i2p2.no are EOL. Please follow these instructions to update to the new repository, deb.i2p.net.

Currently supported architectures: amd64, i386, armhf, arm64, powerpc, ppc64el, s390x

Note: The steps below should be performed with root access (i.e., switching user to root with su or by prefixing each command with sudo).

  ,
 1. Ensure that apt-transport-https, curl, lsb-release are installed.
    
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install apt-transport-https lsb-release curl
    
 2. Check which version of Debian you are using on this page at the Debian wiki and verify with /etc/debian_version on your system. Then, for Debian Bullseye or newer distributions run the following command to create /etc/apt/sources.list.d/i2p.list.
    
    # Use this command on Debian Bullseye or newer only.
   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/i2p-archive-keyring.gpg] https://deb.i2p.net/ $(lsb_release -sc) main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
  If you're using a downstream variant of Debian like LMDE or Kali Linux, the following command fill find the correct version for your distribution:
    
    # Use this command on Debian Downstreams like LMDE or ParrotOS only.
   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/i2p-archive-keyring.gpg] https://deb.i2p.net/ $(dpkg --status tzdata | grep Provides | cut -f2 -d'-') main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
  If you are using Debian Buster or older official Debian distributons, use the following command instead:
    
    # Use this command on Debian Buster or older only.
   echo "deb https://deb.i2p.net/ $(lsb_release -sc) main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
  If you're using a downstream variant of Debian like LMDE or Kali Linux, the following command fill find the correct version for your distribution:
    
    # Use this command on Debian Buster or older only.
   echo "deb https://deb.i2p.net/ $(dpkg --status tzdata | grep Provides | cut -f2 -d'-') main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
 3. Download the key used to sign the repository:
    
   curl -o i2p-archive-keyring.gpg https://geti2p.net/_static/i2p-archive-keyring.gpg
    

 4. Display the key fingerprint.
    
   gpg --keyid-format long --import --import-options show-only --with-fingerprint i2p-archive-keyring.gpg
    
    
  Verify that this key fingerprint matches the output:
    
   7840 E761 0F28 B904 7535 49D7 67EC E560 5BCF 1346
    

 5. Copy the keyring to the keyrings directory:
    
   sudo cp i2p-archive-keyring.gpg /usr/share/keyrings
    
  If you are using a distribution older than Debian Buster, you will also need to symlink that key to /etc/apt/trusted.gpg.d.
    
   sudo ln -sf /usr/share/keyrings/i2p-archive-keyring.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/i2p-archive-keyring.gpg
    
 6. Notify your package manager of the new repository by entering:
    
   sudo apt-get update
    
  This command will retrieve the latest list of software from every repository enabled on your system, including the I2P repository added in step 1.

 7. You are now ready to install I2P! Installing the i2p-keyring package will ensure that you receive updates to the repository's GPG key.
    
   sudo apt-get install i2p i2p-keyring
    

Na het installatie proces klaar is, kan je door naar het volgende deel: I2P starten en configureren voor jouw systeem.

Post-installatie werk

Gebruik makend van deze I2P pakketten kan de I2P router gestart worden in de volgende drie manieren:
 • "op aanvraag" met het i2prouter script. Run dan de volgende opdrachten vanuit opdrachtprompt: "i2prouter start ". (Noot: Gebruik geen sudo of start het als administrator!)
 • "op aanvraag" zonder de java service wrapper (nodig op niet-Linux/niet-x86 systemen) met de volgende code: "i2prouter-nowrapper". (Noot: Gebruik geen sudo of start het als administrator!)
 • als een service die automatisch gestart wordt wanneer je systeem opgestart wordt, zelfs nog voor het inloggen. De service kan aangezet worden met: "dpkg-reconfigure i2p" als administrator of met "sudo". Dit is de aanbevolen manier om I2P te starten.

Als u voor de eerste keer installeert, werk uw NAT/firewall bij als u kan. De poorten die geforward dienen te worden vind u op de netwerk configuratie pagina in de router console. Als u hulp nodig heeft met het forwarden van poorten, dan vindt u hulp op portforward.com.

Bekijk de bandwidth settings en pas ze aan op de configuration pagina. omdat de standaard instellingen (96 KB/s down, 40 KB/s up) vrij conservatief zijn.

If you want to reach I2P Sites via your browser, have a look on the browser proxy setup page for an easy howto.