Debian I2P Packet

Debian eller Ubuntu, alla versioner

Debian-paketen ska fungera på de flesta plattformer: The I2P packages may work on systems not listed above. Please report any issues with these packages on Gitlab at i2p.i2p.
 • Alternativ 1: Nya versioner av Ubuntu och dess derivat(Testa detta om du inte använder Debian)
 • Alternativ 2: Debian (inklusive Debian-derivat)

Instruktioner för Ubuntu och derivat som Linux Mint & Trisquel

Lägger till PPA via kommandotolken och installerar I2P
 1. Öppna en terminal ock skriv:
      sudo apt-add-repository ppa:i2p-maintainers/i2p
  This command will add the PPA to /etc/apt/sources.list.d and fetch the gpg key that the repository has been signed with. The GPG key ensures that the packages have not been tampered with since being built.
 2. Meddela din packet-hanterar om det nya PPA:et genom att skriva:
      sudo apt-get update
  Det här kommandot kommer hämta den senaste listan av mjukvara från varje förråd som används av systemet, inklusive I2P PPA:et som lades till med det tidigare kommandot.
 3. Du är nu redo att installera I2P!
      sudo apt-get install i2p
Adding the PPA Using the Software Center
 1. Open "Software and Updates" via the applications menu.
 2. Select the "Other Software" tab and click the "Add" button at the bottom to configure the PPA.
 3. Add the PPA by pasting the URL: ppa:i2p-maintainers/i2p into the PPA dialog.
 4. Download the repository information with the "Reload" button.
 5. Install the I2P software using the "Software" tool from the applications menu.
Efter installationsprocessen blivit färdig kan du gå vidare till nästa del av starta I2P och konfigurera I2P för ditt system.

Instruktioner för Debian

NOTICE: Our old Debian repos deb.i2p2.de and deb.i2p2.no are EOL. Please follow these instructions to update to the new repository, deb.i2p.net.

Nuvarande platformar med stöd: amd64, i386, armhf, arm64, powerpc, ppc64el, s390x

Note: The steps below should be performed with root access (i.e., switching user to root with su or by prefixing each command with sudo).

  ,
 1. Ensure that apt-transport-https, curl, lsb-release are installed.
    
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install apt-transport-https lsb-release curl
    
 2. Check which version of Debian you are using on this page at the Debian wiki and verify with /etc/debian_version on your system. Then, for Debian Bullseye or newer distributions run the following command to create /etc/apt/sources.list.d/i2p.list.
    
    # Use this command on Debian Bullseye or newer only.
   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/i2p-archive-keyring.gpg] https://deb.i2p.net/ $(lsb_release -sc) main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
  If you're using a downstream variant of Debian like LMDE or Kali Linux, the following command fill find the correct version for your distribution:
    
    # Use this command on Debian Downstreams like LMDE or ParrotOS only.
   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/i2p-archive-keyring.gpg] https://deb.i2p.net/ $(dpkg --status tzdata | grep Provides | cut -f2 -d'-') main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
  If you are using Debian Buster or older official Debian distributons, use the following command instead:
    
    # Use this command on Debian Buster or older only.
   echo "deb https://deb.i2p.net/ $(lsb_release -sc) main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
  If you're using a downstream variant of Debian like LMDE or Kali Linux, the following command fill find the correct version for your distribution:
    
    # Use this command on Debian Buster or older only.
   echo "deb https://deb.i2p.net/ $(dpkg --status tzdata | grep Provides | cut -f2 -d'-') main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
 3. Download the key used to sign the repository:
    
   curl -o i2p-archive-keyring.gpg https://geti2p.net/_static/i2p-archive-keyring.gpg
    

 4. Display the key fingerprint.
    
   gpg --keyid-format long --import --import-options show-only --with-fingerprint i2p-archive-keyring.gpg
    
    
  Verify that this key fingerprint matches the output:
    
   7840 E761 0F28 B904 7535 49D7 67EC E560 5BCF 1346
    

 5. Copy the keyring to the keyrings directory:
    
   sudo cp i2p-archive-keyring.gpg /usr/share/keyrings
    
  If you are using a distribution older than Debian Buster, you will also need to symlink that key to /etc/apt/trusted.gpg.d.
    
   sudo ln -sf /usr/share/keyrings/i2p-archive-keyring.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/i2p-archive-keyring.gpg
    
 6. Notify your package manager of the new repository by entering:
    
   sudo apt-get update
    
  This command will retrieve the latest list of software from every repository enabled on your system, including the I2P repository added in step 1.

 7. You are now ready to install I2P! Installing the i2p-keyring package will ensure that you receive updates to the repository's GPG key.
    
   sudo apt-get install i2p i2p-keyring
    

Efter installationsprocessen avslutas kan du gå vidare till nästa del av starta I2P och konfigurera det för ditt system.

Att göra efter installationen

Med hjälp av dessa I2P-packet kan I2P routern startas på följande tre sätt:
 • "på begäran" används i2prouter-skriptet. Kör "i2prouter start" från kommandotolken. (Observera: Använd inte sudo eller använd det som root!)
 • "på begäran" utan java tjänst wrappern (behövs på Icke-Linux / Icke-x86 system) genom att köra "i2prouter-nowrapper". (Uppmärksamma: Används inte sudo eller kör root!)
 • som en tjänst som automatiskt körs när systemet startas, även före inloggning. Tjänsten kan slås på med "dpkg-reconfigure i2p" som root eller sudo. Detta är det rekommenderade sättet att köra I2P.

När du installerar för första gången, kom ihåg att justera din brandvägg/NAT om du kan. Portarna som ska vidarebefordras finns på sidan förnätverkskonfigurationssidan i routerkonsolen. Om du behöver hjälp med hur man vidarebefordrar portar, så kan portforward.com vara till hjälp.

Läs igenom och justera bandbreddsinställningarkonfigurationssidan, eftersom standardinställningarna 96 KB/s ner / 40 KB/s upp är tämligen konservativa.

If you want to reach I2P Sites via your browser, have a look on the browser proxy setup page for an easy howto.