Pachete I2P pentru Debian

Debian sau Ubuntu, Toate versiunile

Pachetele Debian ar trebui să funcționeze pe majoritatea platformelor care rulează: The I2P packages may work on systems not listed above. Please report any issues with these packages on Gitlab at i2p.i2p.
 • Opțiune 1:Versiuni recente ale Ubuntu și derivațiile lui (Încercați acest pachet de instalare dacă nu utilizați Debian)
 • Opțiune 2: Debian (inclusiv derivații-Debian)

Instrucțiuni pentru Ubuntu și distribuții derivate precum Linux Mint & amp; Trisquel

Adăugați PPA prin linia de comandă și instalați I2P
 1. Deschideți un terminal și introduceți:
      sudo apt-add-repository ppa:i2p-maintainers/i2p
  This command will add the PPA to /etc/apt/sources.list.d and fetch the gpg key that the repository has been signed with. The GPG key ensures that the packages have not been tampered with since being built.
 2. Notifică managerul tău de pachete despre noul PPA prin introducerea:
      sudo apt-get update
  Această comandă va prelua cea mai recentă listă a software-ului de la fiecare depozit, care este activat pe sistemul dumneavoastră, inclusiv I2P PPA care a fost adăugat cu comanda anterioară.
 3. Acum sunteți gata să instalați I2P!
      sudo apt-get install i2p
Adding the PPA Using the Software Center
 1. Open "Software and Updates" via the applications menu.
 2. Select the "Other Software" tab and click the "Add" button at the bottom to configure the PPA.
 3. Add the PPA by pasting the URL: ppa:i2p-maintainers/i2p into the PPA dialog.
 4. Download the repository information with the "Reload" button.
 5. Install the I2P software using the "Software" tool from the applications menu.
După ce procesul de instalare se încheie puteți trece la următoarea parte de a porni I2P și să îl configurați pentru sistemul dvs.

Instrucțiuni pentru Debian

NOTICE: Our old Debian repos deb.i2p2.de and deb.i2p2.no are EOL. Please follow these instructions to update to the new repository, deb.i2p.net.

Arhitecturi susținute în prezent: amd64, i386, armhf, arm64, powerpc, ppc64el, s390x

Notă: Pașii de mai jos trebuie efectuați cu acces la root (exemplu: schimbând din utilizator normal în utilizator root folosind comanda su sau prin folosirea comenzii su după utilizarea fiecarei comenzi sudo), exemplu: sudo su .

  ,
 1. Ensure that apt-transport-https, curl, lsb-release are installed.
    
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install apt-transport-https lsb-release curl
    
 2. Check which version of Debian you are using on this page at the Debian wiki and verify with /etc/debian_version on your system. Then, for Debian Bullseye or newer distributions run the following command to create /etc/apt/sources.list.d/i2p.list.
    
    # Use this command on Debian Bullseye or newer only.
   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/i2p-archive-keyring.gpg] https://deb.i2p.net/ $(lsb_release -sc) main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
  If you're using a downstream variant of Debian like LMDE or Kali Linux, the following command fill find the correct version for your distribution:
    
    # Use this command on Debian Downstreams like LMDE or ParrotOS only.
   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/i2p-archive-keyring.gpg] https://deb.i2p.net/ $(dpkg --status tzdata | grep Provides | cut -f2 -d'-') main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
  If you are using Debian Buster or older official Debian distributons, use the following command instead:
    
    # Use this command on Debian Buster or older only.
   echo "deb https://deb.i2p.net/ $(lsb_release -sc) main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
  If you're using a downstream variant of Debian like LMDE or Kali Linux, the following command fill find the correct version for your distribution:
    
    # Use this command on Debian Buster or older only.
   echo "deb https://deb.i2p.net/ $(dpkg --status tzdata | grep Provides | cut -f2 -d'-') main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
 3. Descărcați cheia folosită pentru semnarea depozitului de pachete la::
    
   curl -o i2p-archive-keyring.gpg https://geti2p.net/_static/i2p-archive-keyring.gpg
    

 4. Display the key fingerprint.
    
   gpg --keyid-format long --import --import-options show-only --with-fingerprint i2p-archive-keyring.gpg
    
    
  Verify that this key fingerprint matches the output:
    
   7840 E761 0F28 B904 7535 49D7 67EC E560 5BCF 1346
    

 5. Copy the keyring to the keyrings directory:
    
   sudo cp i2p-archive-keyring.gpg /usr/share/keyrings
    
  If you are using a distribution older than Debian Buster, you will also need to symlink that key to /etc/apt/trusted.gpg.d.
    
   sudo ln -sf /usr/share/keyrings/i2p-archive-keyring.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/i2p-archive-keyring.gpg
    
 6. Notify your package manager of the new repository by entering:
    
   sudo apt-get update
    
  This command will retrieve the latest list of software from every repository enabled on your system, including the I2P repository added in step 1.

 7. You are now ready to install I2P! Installing the i2p-keyring package will ensure that you receive updates to the repository's GPG key.
    
   sudo apt-get install i2p i2p-keyring
    

După ce procesul de instalare se încheie puteți trece la următoarea parte de a porni I2P și de a configura I2P pentru sistemul dvs.

Muncă post-instalare

Folosind aceste pachete I2P router-ul I2P poate fi pornit în următoarele trei moduri:
 • "la cerere" folosiți scriptul i2prouter. Porniți simplu "start i2prouter" din promptul de comandă. (Notă: nu folosiți sudo și nu îl rulați ca și utilizator root!)
 • "la cerere" fără java service wrapper (necesar pe sisteme non-Linux/non-x86 ) prin rularea "i2prouter-nowrapper". (Notă: Nu folositi sudo și nu îl rulați ca și utilizator root!)
 • ca un serviciu care rulează automat la incărcarea sistemului, chiar înainte de a vă autentifica. Serviciul poate fi activat cu "dpkg-reconfigure I2P"ca root sau utilizînd comanda sudo. Acesta este mijlocul recomandat de funcționare.

Când instalați pentru prima dată, vă rugăm să nu uitați să vă setați NAT-ul/firewall-ul dacă puteți. Porturile pentru inaintare pot fi găsite în pagina de configurare a rețeleidin consola router-ului. Dacă este nevoie de îndrumare în ceea ce privește porturile de forwarding, poate găsiți portforward.com ca fiind folositor.

Vă rugăm să examinați și să adaptați setările de lățime de bandăla pagina de configurare deoarece setările implicite de descărcare de / 96 KB/s descărcare și 40 KB/s de încărcare sunt destul de conservatoare.

If you want to reach I2P Sites via your browser, have a look on the browser proxy setup page for an easy howto.